CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TST
ONE TEAM - GREAT SOLUTION
CANON VIETNAM

Canon Việt Nam - KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Công việc đã thực hiện: Bảo dưỡng hệ thống thông gió cho khu Canteen 1B

I. Vệ sinh ống gió EF - C109A

II. Vệ sinh ống gió EF - C109B

III. Vệ sinh ống gió EF C109A & EF – C 109B 

IV. Vệ sinh lỗ thông gió

V. Lắp đặt và sửa chữa quạt sau vệ sinh

VI. Kết quả sau vệ sinh

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận