CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TST
ONE TEAM - GREAT SOLUTION
Điện tử UMC VN

UMC VIETNAM

 

Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam.

Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Các công việc đã thực hiện:

Bảo dưỡng hệ thống HVAC.

 

 

                                                            Bảo dưỡng hệ thống hvac umc 1              Bảo dưỡng hệ thống hvac umc2

 

 

                                                            Bảo dưỡng hệ thống hvac umc 3              Bảo dưỡng hệ thống hvac umc 4

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận