CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TST
ONE TEAM - GREAT SOLUTION
Nhà máy Chiyoda

bao-duong-dieu-hoa-thong-gio-chiyoda 1

 

Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam

Lô C4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, HN

Các công việc đã thực hiện:

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió.

 

  

                                                               Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió chiyoda2          Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió chiyoda3

 

 

                                                               Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió chiyoda4          Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió chiyoda5

 

 
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận