CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TST
ONE TEAM - GREAT SOLUTION
Nhà máy Molex

Nhà máy Molex

 

Công ty TNHH Molex Việt Nam

P15, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, HN

Các công việc đã thực hiện:

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, thông gió.

Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh.

 

 

                                                                  Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 1     Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 2

 

                                                                  Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 3     Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 4

 

                                                                  Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 5     Bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió molex 6

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận