CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TST
ONE TEAM - GREAT SOLUTION
TOTO Việt Nam

bảo dưỡng hệ thống boiler1

 

Công ty TNHH TOTO Việt Nam

Lô F1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Các công việc đã thực hiện:

Bảo dưỡng hệ thống Boiler.

 

                                                                bảo dưỡng hệ thống boiler2      bảo dưỡng hệ thống boiler2

 

 

                                                                bảo dưỡng hệ thống boiler4      bảo dưỡng hệ thống boiler5

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận